ARCHIWALNE WYDANIE

7/1998 (143)

SPIS TREŚCI

od redakcji

Złoty Klient Reader's Digest Przegląd. "Reader's Digest" to znane pismo, wydawane od wielu lat w różnych krajach i w różnych językach, od pewnego czasu również w Polsce. Jednak nie o zasłużonym skądinąd czasopiśmie chcemy w tym miejscu opowiedzieć naszym Czytelnikom, ale o praktykach stosowanych przez firmę rozprowadzającą polską wersję tego miesięcznika a nazywającą się Reader's Digest Przegląd Sp. z o.o. Swego czasu spółka ta rozesłała do wielu osób ofertę rocznej prenumeraty pisma (skąd miała dane adresowe - nie wiemy). Adresaci, którzy pozytywnie odpowiedzieli na ofertę i uiścili odpowiednią opłatę, oprócz zaprenumerowanych numerów pisma, zaczęli otrzymywać również handlowe oferty zakupu różnych produktów, firmowanych przez Reader's Digest Przegląd. Ten, kto się dwukrotnie skusił na listowną ofertę zakupu i zamówił oferowany towar, stawał się "Złotym Klientem" spółki. W czym zatem problem? - zapyta ktoś - przecież firma ma prawo oferować potencjalnym klientom swoje produkty, a wyłącznie sprawą ewentualnego nabywcy jest, czy zechce z oferty skorzystać, czy też nie. Otóż to. Aby transakcja kupna-sprzedaży mogła dojść do skutku, muszą zostać spełnione przynajmniej dwa zasadnicze warunki. Po pierwsze, towar musi być zaoferowany do sprzedaży, a po drugie, co wydaje się warunkiem podstawowym, klient musi wyrazić chęć zakupu tego towaru lub usługi. Jest to warunek tak banalnie oczywisty, że aż nie warty przypomnienia. Okazuje się jednak, że praktyki niektórych firm i ich obyczaje handlowe mogą być równie zaskakujące co absurdalne i mówiąc wprost - nie do zaakceptowania. I tu powoli dochodzimy do sedna sprawy. Znany jest nam w redakcji przypadek pewnego pana (nazwisko i adres do wiadomości redakcji), który na własnej skórze doświadczył "nowoczesnych metod handlu", które w stosunku do niego zastosowała spółka "Reader's Digest Przegląd", będąca członkiem Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego - jak to dumnie podkreśla na swych firmowych kopertach.

Ewa Kozierkiewicz-Widermańska