ARCHIWALNE WYDANIE

8/1989 (20)

SPIS TREŚCI

od redakcji

Potrzebujemy społecznego wsparcia. Rozmowa „Detektywa” z płk. Zbigniewem Jabłońskim, dyrektorem Biura Kryminalnego KG MO. - Wiadomo, że w strukturze organizacyjnej organów ścigania Biuro Kryminalne KG MO zajmuje ważne miejsce. Jakie zatem kategorie przestępstw są w kręgu zainteresowania kierowanego przez Pana Biura? - Cieszę się, że już w pytaniu zaznaczył pan, że Biuro Kryminalne należy do najważniejszych jednostek organizacyjnych milicji. Generalnie rzecz biorąc zajmujemy się wszystkimi kategoriami przestępstw kryminalnych oraz koordynowaniem działań zmierzających do ich zwalczania. Programujemy również przedsięwzięcia dla wszystkich pionów milicyjnych w tym zakresie. Trzeba wiedzieć, że skuteczne zwalczanie przestępczości kryminalnej nie może być jednak domeną tylko naszego Biura i jego terenowych odpowiedników. Partycypować musi cała milicja. Nawet służba ruchu drogowego, mająca przecież bardzo wyspecjalizowany zakres działania, precyzyjnie określa w swej pracy tzw. zagrożenia kryminalne. Ważną rolę spełnia dochodzeniowo-śledczy, który prowadząc sprawy już w wykryto, ma wręcz naturalne możliwości udziału w tej walce. Dzielnicowi i milicjanci służb patrolowych, to kolejne ogniwa... Istotna funkcja naszego Biura jest formułowanie prognoz w obszarze kształtowania się przestępczości kryminalnej. Wynika to nie tylko z obrazu statystycznego, lecz również z prowadzonego rozpoznania operacyjnego. Jest oczywiście pewna grupa przestępstw wymagających naszego bezpośredniego udziału. Mam na myśli najgroźniejsze przestępstwa kryminalne. Pozostają one wyłączną domeną Biura Kryminalnego, jak ściganie sprawców kwalifikowanych form zabójstw, kidnapingu, zorganizowanych szajek trudniących się przemytem narkotyków itp. W ściganiu tych najpoważniejszych przestępstw kryminalnych, a szczególnie w zwalczaniu przemytu narkotyków, mamy znakomitą współpracę z policjami innych krajów, a zwłaszcza z RFN , Austrią, Dania i pozostałymi krajami skandynawskimi.

Adam Kościelniak