ARCHIWALNE WYDANIE

8/2001 (180)

SPIS TREŚCI

od redakcji

Bezpiecznie do bezpiecznej Unii. Jedną z najistotniejszych idei Unii Europejskiej jest - jak to sformułowała Rada Europy w październiku ub.r. - "wspólna przestrzeń wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa". Potrzebę poważnej i konstruktywnej debaty na temat bezpieczeństwa w zjednoczonej Europie dostrzegli także organizatorzy II Forum "Ochrona i Bezpieczeństwo", które pod koniec czerwca br. odbyło się w Warszawie. Na szczególną zaś uwagę zasługuje jeden z paneli forum - konferencja pod hasłem "Bezpieczna Polska w bezpiecznej Europie". Zjednoczona Europa to m.in. współpraca wymiarów sprawiedliwości w zakresie zwalczania przestępczości. Chodzi głównie o przestępczość zorganizowaną - skuteczność przy ściganiu takich przestępstw, jak m.in. pranie brudnych pieniędzy, nielegalny obrót narkotykami, kradzionymi samochodami czy dobrami kultury, przemyt i handel ludźmi, terroryzm. W tym celu Polska podpisze z właściwymi jednostkami w zainteresowanych krajach umowy o uproszczeniu procedury ekstradycyjnej oraz międzynarodowej współpracy w sprawach karnych. Aby jednak taka współpraca zaistniała prawidłowo, konieczne są odpowiednie instrumenty prawne oraz, a może przede wszystkim, świetnie wyszkolona, a także wyposażona kadra wymiaru sprawiedliwości, czyli prokuratury i sądownictwa. W istniejącym już narodowym programie przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej (UE) szczególny nacisk kładzie się także na wzmocnienie struktur policji i innych służb zwalczających przestępczość, a także uzupełnienie i unowocześnienie stanu wyposażenia technicznego, wdrożenie programów antykorupcyjnych oraz programów dotyczących walki z fałszerstwami i oszustwami. Konieczna jest także ratyfikacja, a więc i niezbędne zmiany legislacyjne trzech konwencji: Rady Europy z 1990 roku o ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa; Unii Europejskiej o korupcji oraz konwencji OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych.

Ewa Kozierkiewicz-Widermańska