ARCHIWALNE WYDANIE

8/2018 (384)

SPIS TREŚCI

Od redakcji

Dramaty na naszych oczach. Najnowszy raport „Detektywa” poświęcamy dramatom małych dzieci katowanych przez rodziców. Przed kilkoma laty Polską wstrząsnął dramat Szymona z Będzina, którego ciało znaleziono w stawie na przedmieściach Cieszyna. Przez ponad dwa lata jego tożsamość była nieznana. Przed kilkoma tygodniami zapadł w tej sprawie kolejny wyrok, podwyższający wymierzoną początkowo karę pozbawienia wolności. To nie był jednostkowy dramat, bo media co kilka miesięcy donoszą o podobnych zdarzeniach! Przemoc wobec dzieci to problem nie tylko w Polsce. Jak wynika z badań Światowej Organizacji Zdrowia 18 milionów dzieci w Europie doświadcza przemocy seksualnej, 44 miliony cierpią z powodu przemocy fizycznej, a 55 milionów jest ofiarami znęcania się psychicznego. Do takich zachowań najczęściej dochodzi w rodzinach o niższym statusie społeczno-ekonomicznym. Najczęściej sprawcy są pod wpływem alkoholu. Niestety coraz częściej policja odnotowuje zdarzenia, kiedy nikt w rodzinie nie pije, a mimo to i tak dochodzi do aktów przemocy. Najbardziej przerażający wynik, z badania WHO to informacja, że co roku, w Europie, z powodu przemocy umiera przedwcześnie 852 dzieci poniżej 15. roku życia. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie zgony z powodu przemocy są odpowiednio raportowane. Wobec tego należy założyć, że rzeczywista ich liczba może być większa. To wszystko rozgrywa się na naszych oczach, w XXI wieku…

Krzysztof Kilijanek