ARCHIWALNE WYDANIE

9/1993 (69)

SPIS TREŚCI

od redakcji

Komputerowy portret pamięciowy. Rozmowa ze specjalistą z Pracowni Antroposkopowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. - Do tradycji "rozmów Detektywa" należy przedstawianie naszych rozmówców, ale pan pragnie zachować anonimowość. Czy należy przez to rozumieć, że pana praca jest aż tak bardzo tajna? - Przeciwnie, po ostatnich wydarzeniach w Warszawie, związanych z napadami na starsze kobiety, moja praca znalazła się niemal w centrum zainteresowania opinii publicznej, ale właśnie z tym związane jest realne zagrożenie ze strony elementów kryminalnych. Adoptuję dla naszych potrzeb nowy element w systemie ścigania, który może stać się w ręku policji bardzo skutecznym orężem. Lepiej więc dmuchać na zimne.

Krzysztof Pietraszkiewicz