ARCHIWALNE WYDANIE

9/1997 (132)

SPIS TREŚCI

od redakcji

Polska mafia. O istnieniu w Polsce mafii mówią wszyscy od dawna. Nie ma dnia, by środki masowego przekazu nie donosiły o kolejnych wyczynach mafii pruszkowskiej czy wołomińskiej, o bombach, zamachach, mafijnych porachunkach, wielkich przemytach, itp. itp. Przedstawiciele organów ścigania mówią o zorganizowanej przestępczości, odżegnując się jednak od określenia "mafia". Termin "mafia" dotyczy zorganizowanej struktury przestępczej w południowych Włoszech i odnosi się tylko do niej. Struktury przestępcze w Ameryce nazywają się Cosa Nostra, a te które wywodzą się z Chin to triady. W Ameryce Południowej nikt nie nazywa zorganizowanych struktur przestępczych mafią lecz kartelami, tak jak w Japonii używa się nazwy yakuza. Ale rzecz jest nie tylko w nazwie. Każda z tych zorganizowanych struktur ma swoją własną, w tym także regionalną, specyfikę, różniącą ją nieco od pozostałych. Mafia włoska na przykład oparta jest w dużej mierze na więzach rodzinnych, jest powiązana ze światem polityki itd. W Polsce mafia w takim znaczeniu jak we Włoszech nie istnieje. Tak samo jak nie istnieje w Japonii. Są natomiast zorganizowane struktury przestępcze, które niejednokrotnie w niczym nie ustępują tamtym... Zorganizowana struktura przestępcza jest to związek ludzi mających na celu dokonywanie przestępstw. Grupa taka zawiązuje się nie dla jednego przestępstwa, lecz działa w sposób ciągły. Wewnątrz grupy istnieje bardzo ścisły podział ról: ktoś jest mózgiem całego przedsięwzięcia, ktoś wkłada pieniądze, ktoś wykonuje jakieś zadanie albo tylko jego część. Do osiągnięcia swojego celu grupa stosuje przeróżne metody: korupcję, szantaż, podkładanie ładunków wybuchowych, kidnaping...

Elżbieta Sitek