W 2017 roku w Centrach Powiadamiania Ratunkowego(CPR) zarejestrowano niemal 19 milionów zgłoszeń przychodzących. To średnio ponad 1,5 miliona połączeń miesięcznie w skali kraju, a 93 tysiące miesięcznie w każdym CPR. W roku 2017 na jednego operatora w CPR przypadało średnio 1000 zgłoszeń miesięcznie. Z danych wynika, że najwięcej połączeń zostało zarejestrowanych latem – w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Prawie 8,5 miliona zgłoszeń (prawie 45 procent wszystkich) stanowiły zgłoszenia fałszywe. Odsetek takich zgłoszeń w ubiegłym roku zmniejszył się o ponad 2 procent. Jednak w dalszym ciągu jest to ogromna liczba, dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi o nieblokowanie numeru 112 – linii, która służy ratowaniu życia i zdrowia.

W Polsce funkcjonuje 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego(CPR) – dwa na Mazowszu (w Warszawie i Radomiu) oraz po jednym w pozostałych województwach. Odbierają one połączenia kierowane na numer alarmowy 112 z obszaru całego kraju.

Osoba dzwoniąca na numer alarmowy „112” bez potrzeby i uzasadnienia, blokuje linię telefoniczną komuś, kto właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w CPR. Takie zachowanie zagrożone jest karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł. Jednocześnie jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do 1000 zł.

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]