Ustawa z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób dotyczy procedur postępowania wobec osób, które ustawa określa jako „stwarzające zagrożenie”. Ten akt prawny potocznie nazywany jest „ustawą o bestiach”.

A dokładniej w stosunku do jakich osób ma zastosowanie wspomniana ustawa? Akt reguluje, że osoba „stwarzająca zagrożenie” to ta, która spełnia łącznie trzy przesłanki:

  • osoba odbywa prawomocnie orzeczoną karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności, wykonywaną w systemie terapeutycznym,
  • w trakcie postępowania wykonawczego występowały u niej zaburzenia psychiczne w postaci upośledzenia umysłowego, zaburzenia osobowości lub zaburzenia preferencji seksualnych,
  • stwierdzone u niej zaburzenia psychiczne mają taki charakter lub takie nasilenie, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej.
UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]