Od września do listopada 2019 roku funkcjonariusze i pracownicy dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej, we współpracy z funkcjonariuszami Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, podejmowali czynności związane ze śledztwem w sprawie wystawiania fikcyjnych faktur, oferowanych w ogłoszeniach typu „dam koszty”. Śledztwo jest prowadzone przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu.

W wyniku działań podjętych przez Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ujawniono mechanizm popełniania przestępstw związanych z ogłoszeniami typu „dam koszty”. Po analizie danych z plików JPK_VAT, ustalono że sprawca, w wyniku kradzieży numeru NIP, oferował fikcyjne faktury, korzystając z danych nieświadomych procederu i legalnie działających podmiotów. W oparciu o uzyskane dane sporządzono listę podmiotów, których dane zostały wykorzystane do wystawiania fikcyjnych faktur.

Ustalono dane ok. 1000 podmiotów będących w posiadaniu faktur, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały wystawione w ramach procederu. Uszczuplenia należności podatkowych oszacowano na kwotę co najmniej 20 mln złotych.

Czynnościami procesowymi objętych zostało 29 podmiotów z 6 województw. Od początku sprawy zostało przeprowadzonych 57 przeszukań miejsc prowadzenia działalności, przechowywania dokumentacji oraz zamieszkania osób podejrzewanych o nabycie fikcyjnych faktur. Zarzuty w sprawie usłyszało już 32 podejrzanych.

Większość z nich przyznała się do popełnienia zarzucanych czynów i zobowiązała się do złożenia korekt deklaracji podatkowych. Wobec 2 osób sąd, na wniosek prokuratury, zastosował 3. miesięczny tymczasowy areszt. W odniesieniu do pozostałych osób zastosowano środki takie jak dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe na łączną kwotę przekraczającą 800 tys. złotych.

Organy KAS zastosowały blokady środków na rachunkach bankowych podmiotów podejrzewanych o wyłudzenia skarbowe (STIR), których łączna kwota przekroczyła 500 tys. złotych. Dokonane zostały również blokady rachunków bankowych w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na kwotę 34 tys. złotych.

Źródło: kas.gov.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]