W Polsce zasady posiadania przez obywateli broni palnej reguluje ustawa o broni i amunicji z 1999 roku.

Zgodnie z literą ustawy, broń palną i amunicję do niej, można posiadać na podstawie pozwolenia na broń, wydanego przez komendanta wojewódzkiego policji (w przypadku żołnierzy zawodowych – właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej). Pozwolenie na broń może dostać osoba pełnoletnia, zdrowa psychicznie, nieuzależniona, niekarana i niepodejrzewana, że może jej użyć w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa.

Czechy: U naszych południowych sąsiadów pozwolenia na broń wydaje policja. Mogą o nie występować osoby niekarane, które ukończyły 21 lat i przedstawią zaświadczenie lekarskie, że są zdrowe. Kandydaci muszą zdać egzamin teoretyczny i praktyczny sprawdzający wiedzę i umiejętności posługiwania się bronią. W Czechach zarejestrowanych jest ponad 800 tys. sztuk broni palnej. Choć większość z nich to egzemplarze muzealne, około połowa nadaje się do użycia w samoobronie. Czechy są jednym z największych producentów broni na świecie.

Niemcy: Przepisy regulujące posiadanie i nabywanie broni są bardzo restrykcyjne. O pozwolenie na posiadanie broni sportowej można ubiegać się dopiero po 21. roku życia, wyjątek stanowi małokalibrowa broń sportowa stosowana w dyscyplinach olimpijskich. Obywatele, którzy nie ukończyli 25. roku życia, muszą przejść testy psychologiczne.

W Niemczech rośnie zapotrzebowanie na broń w celu ochrony zdrowia i życia. Presja wynika z obawy przed incydentami i przestępstwami dokonanymi przez imigrantów.

Słowacja: Słowackie władze wydają pozwolenia na broń na okres 5 lat. Wnioskodawcy muszą przejść testy. Badania dopuszczające do posiadania broni wykonują psychologowie kliniczni. Władze w trakcie obowiązywania pozwolenia na broń mogą badać stan psychiczny posiadacza.

Szwecja: Licencję na broń przyznaje policja. Wystarczy złożyć podanie, mieć ukończone 18 lat i aktywnie działać (przynajmniej pół roku) w klubie myśliwskim lub sportowym.

Anna Jagodzińska

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]