Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia dotyczący działania zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej uszczupleń podatkowych w związku z obrotem paliwami płynnymi.

Aktem oskarżenia objętych zostało siedem osób, którym zarzucono popełnienie łącznie trzydziestu ośmiu przestępstw karnych i karno – skarbowych, w tym działania w zorganizowanej grupie przestępczej.

Jak ustalono w toku śledztwa grupa przestępcza założona i kierowana przez Artura T. działała w okresie od stycznia 2012 roku do czerwca 2014 roku. Zajmowała się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, dokumentom oraz przestępstw skarbowych, polegających na dokonywaniu uszczupleń należności podatkowych w podatku od towarów i usług (VAT) oraz w podatku akcyzowym.

Członkowie grupy poświadczali również nieprawdę w dokumentach, podrabiali dokumenty oraz podejmowali czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z popełnionych czynów zabronionych, polegających na dokonywaniu uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa.

Oskarżeni działający w ramach grupy przestępczej mieli opracowane dwa modele działania, pozwalające im dokonywać uszczupleń podatkowych w związku z obrotem paliwami płynnymi.

Pierwszy polegał na tym, że członkowie grupy sprowadzali z Niemiec olej smarowy w ramach wewnątrzwspólnotowej procedury nabycia towarów, który następnie był sprzedawany w Polsce różnym nabywcom jako olej napędowy. Sprzedaż odbywała się  na podstawie poświadczających nieprawdę, bądź podrobionych faktur VAT, wystawionych w imieniu kontrolowanych przez członków grupy spółek prawa handlowego, bez opłacania należnego podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Drugim modelem działania grupy było sprowadzanie z Niemiec oleju napędowego, nabywanego w ramach procedury wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru przez spółki prawa handlowego kontrolowane przez członków grupy przestępczej, które następnie sprzedawały go bez uiszczenia należnego podatku od towarów i usług kolejnym podmiotom. Te natomiast pozorując normalny obrót gospodarczy finalnie dostarczały go firmie z branży paliwowej, która prowadziła jego detaliczną dystrybucję.

W związku z działaniem zorganizowanej grupy przestępczej zostały uszczuplone i narażone na uszczuplenie należności podatkowe Skarbu Państwa w podatku akcyzowym i podatku od towarów i usług w kwocie łącznej opiewającej na blisko 24 miliony złotych.

Aktem oskarżenia objęto także prezesa spółki paliwowej, który w zamian za dystrybucję nieopodatkowanego paliwa otrzymywał od szefa grupy dodatkowe pieniądze – jako swego rodzaju prowizję.

Wykrycie przestępstw oraz zebranie materiału dowodowego niezbędnego do skierowania aktu oskarżenia możliwe było dzięki ścisłej i skoordynowanej współpracy Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami CBŚP Zarządu we Wrocławiu oraz organami administracji skarbowej.

źródło: www.pk.gov.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]