Zlikwidowanie międzynarodowej grupy przestępczej działającej na tak ogromną skalę pokazuje jak ważna jest współpraca – także międzynarodowa – służb walczących z przestępczością gospodarczą. Dzięki skoordynowanym działaniom Krajowej Administracji Skarbowej, CBŚP, prokuratury i służb niemieckich udało nam się rozbić potężną zorganizowaną grupę, która narażała Skarb Państwa na wielomilionowe straty – powiedział zastępca Szefa KAS nadinsp. Piotr Walczak.

Najwcześniejsze wątki sprawy sięgają 2016 r., kiedy to Prokuratura Okręgowa w Częstochowie postawiła pierwsze zarzuty za przestępstwa paliwowe 9 osobom zatrzymanym przez policjantów CBŚP z Zarządu w Krakowie. W 2017 r. na trop związku przestępczego* wpadli funkcjonariusze KAS z Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego. Wykonując czynności operacyjno-rozpoznawcze ustalili, że na terenie Polski i Niemiec działa grupa przestępcza, która wprowadza na terytorium RP olej opałowy pochodzący z Niemiec. Paliwo miało być transportowane w tranzycie przez Polskę (najczęściej do krajów nadbałtyckich), przy pomocy fikcyjnych podmiotów gospodarczych, w tym zagranicznych. W rzeczywistości po odbarwieniu było rozprowadzane na terenie naszego kraju jako olej napędowy.

W wyniku współpracy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego i Celnego Urzędu Śledczego Berlin – Brandenburgia, nawiązanej w lutym 2018 roku, potwierdzono, że międzynarodowa grupa przestępcza w latach 2013-2018 wprowadziła łącznie do obrotu na terenie RP co najmniej 180 mln litrów nielegalnego paliwa z Niemiec. W skład grupy wchodziły osoby narodowości polskiej, niemieckiej, ukraińskiej i litewskiej.

Po stronie polskiej, grupą kierował 47-letni Artur K., znany powszechnie jako jeden z „baronów paliwowych” tzw. mafii paliwowej działającej w latach 90-tych XX wieku. To on organizował dystrybucję nielegalnego paliwa na terenie Polski, zakładał i zarządzał podmiotami wykorzystywanymi w tym procederze, odpowiadał też za kontakty z członkami grupy w Niemczech. Według śledczych kierowany przez Artura K. odłam związku przestępczego mógł wprowadzić na teren RP co najmniej 41 milionów litrów nielegalnego paliwa z Niemiec. Skalę strat Skarbu Państwa z tytułu działalności grupy Artura K. oszacowano po stronie polskiej na kwotę co najmniej 108 mln zł z tytułu podatku akcyzowego i VAT oraz 23 mln euro po stronie niemieckiej.

W dniach 19-21 marca 2019 r. w trakcie jednoczesnych działań po obu stronach granicy funkcjonariusze przeszukali 37 miejsc związanych z nielegalnym procederem: 17 w woj. śląskim i małopolskim oraz 20 na terenie Niemiec. Łącznie w działaniach wzięło udział blisko 170 polskich funkcjonariuszy i 140 niemieckich.

Na terenie Polski zostało zatrzymanych 6 członków związku przestępczego, w tym dwóch krajowych liderów. Kolejnych 4 członków gangu „wpadło” na terenie Niemiec.

Zatrzymane w Polsce osoby usłyszały zarzut udziału w zorganizowanym związku przestępczym, a dwóm z nich, w tym Arturowi K., Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zarzuca kierowanie związkiem. Sprawcy odpowiedzą również za przestępstwa skarbowe. Wobec zatrzymanych Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze zabezpieczyli papierowe i elektroniczne dowody przestępstw oraz środki przewozowe, wykorzystywane w nielegalnej działalności. Na poczet grożących kar zajęto również majątek podejrzanych, w tym m.in. nieruchomości, pieniądze, pojazdy, dzieła sztuki, zabytkowe meble i kosztowności.  Według wstępnych szacunków wartość zabezpieczonego mienia może przekroczyć 20 mln zł. W sprawie prowadzone są dalsze czynności. Zabezpieczony materiał dowodowy będzie wykorzystany przy badaniu powiązań i rozmiarów działalności podmiotów zaangażowanych w nielegalny proceder na rynku paliw. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań, zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

 

*Związek przestępczy to liczna grupa powiązanych osób, mający na celu popełnianie przestępstw. Wyróżnia się tu zdecydowanie bardziej rozbudowane struktury niż w zorganizowanej grupie przestępczej mająca ten sam cel. Związek przestępczy cechuje się również większą liczebnością członków niż w przypadku grupy.

źródło: www.gov.pl/kas

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]