Oskarżeni to Dariusz P., Bożenna P., Krystian P., Władysław K. i Dariusz B. Pokrzywdzone przez nich osoby wykorzystane do zawierania umów kredytowych oraz wyłudzania świadczeń socjalnych w sposób poniżający ich godności.

Prokurator zarzucił oskarżonym popełnienie łącznie 20 przestępstw handlu ludźmi w ramach zorganizowanej grupy Akt oskarżenia przeciwko 5 osobom zajmujących się handlem ludźmi. Grupa werbowała i wywoziła ludzi do Wielkiej Brytanii, gdzie m.in. wyłudzano zasiłki

przestępczej, działającej od 2009 roku na terenie Rudy Śląskiej, Częstochowy, Warszawy.

W toku śledztwa prokurator ustalił, że sprawcy wyszukiwali osoby chcące wyjechać do Wielkiej Brytanii, aby następnie wykorzystać je. Werbowane osoby były bezrobotne i znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej, a także finansowej, były nieporadne życiowo, o niskich kwalifikacjach zawodowych, nie znające języka angielskiego, niejednokrotnie z ułomnościami intelektualnymi czy zaburzeniami psychiatrycznymi oraz uzależnione od alkoholu. Osobom takim składane były oferty rzekomo legalnej, bardzo dobrze płatnej pracy na Wyspach. Czynności w śledztwie były wykonywane również w ramach międzynarodowej pomocy prawnej na terenie Wielkiej Brytanii.

Dzięki podstępowi werbowników, pokrzywdzone osoby zgadzały się na wyjazd do Wielkiej Brytanii, gdzie na ich dane osobowe i przy ich nieświadomym udziale, organizatorzy rejestrowali fikcyjną działalność gospodarczą i zakładali konta bankowe, do których wydano karty kredytowe. Kryminalna działalność organizatorów koncentrowała się jednak w głównej mierze na wyłudzeniach świadczeń i zasiłków socjalnych.

Wskutek takich działań przestępcy otrzymywali, na założone uprzednio przez pokrzywdzonych konta bankowe pieniądze z tytułu dopłat i zasiłków rodzinnych. W czasie pobytu poza granicami, obywatele polscy znajdowali się pod nieustannym nadzorem organizatorów. Pokrzywdzeni byli niejednokrotnie lokowani w przyczepach kempingowych, gdzie nie mieli dostępu do bieżącej wody czy toalety. Nadto organizatorzy procederu zwerbowane uprzednio osoby o najgorszej sytuacji życiowej zmuszali do popełnia kradzieży sklepowych i do pracy przymusowej.

W ten sposób zwerbowano i przetransportowano do Wielkiej Brytanii przeszło 100 polskich obywateli, a tylko w przypadku jednej osoby, sprawcy byli w stanie wyłudzić równowartość około 35 tys. zł.

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ustalił, że na terenie województwa śląskiego działało kilka zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi, składających się w przeważającej części z osób narodowości romskiej.

Jedną z nich została założona w  Nottingham  w Wielkiej Brytanii. W jej skład wchodzili właśnie Dariusz P., Bożena P., Krystian P., Władysław K. i Dariusz B. W toku śledztwa zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani pod zrzutami zbrodni handlu ludźmi. Wykorzystali 11 pokrzywdzonych.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych zabezpieczenie majątkowe na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł. Wszystkim oskarżonym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Prokuratura Krajowa

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]