Aby odnaleźć sprawcę i udowodnić mu winę, niezbędne są jednoznaczne dowody popełnienia przestępstwa. Przestępca zawsze zostawia ślad na miejscu przestępstwa. Zdradzić może go wszystko: począwszy od pozostawionych odcisków palców, ucha, po włosy, a nawet zapach.

Policjanci muszą tylko umieć je znaleźć, rozpoznać i odpowiednio zinterpretować. Nie można pominąć żadnego śladu, nigdy bowiem nie wiadomo, który z nich może mieć przełomowe znaczenie w przyszłym śledztwie.

Prawnicy dzielą dowody na dwie podstawowe grupy: zeznania osób i dowody rzeczowe. Tym ostatnim może być prawie wszystko: z jednej strony duży samochód ciężarowy, z drugiej zaś – tzw. mikroślad o wadze dziesiątych części grama lub coś tak ulotnego jak zapach człowieka. Dzięki dokładnej i szczegółowej analizie dowodów rzeczowych prowadzący śledztwo usiłują odpowiedzieć na tzw. siedem złotych pytań kryminalistyki: kto? co? gdzie? za pomocą czego? dlaczego? w jaki sposób? kiedy? Gdy uda się udzielić bezsporne odpowiedzi, udowodnienie winy przed sądem jest bardzo proste!

                                                           LM

 

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]