Panujące przekonanie, że zaginięcie osoby można zgłosić dopiero po upływie 48 godzin od zniknięcia jest nieprawdą. Policja ma obowiązek przyjąć każde zgłoszenie zaginięcia, niezależnie od tego, ile czasu minęło od ostatniego kontaktu z daną osobą.

Warto wiedzieć, że w przypadku, kiedy jest to kilka lub kilkanaście godzin, funkcjonariusze mogą przypuszczać, że nie jest to zaginięcie, a tymczasowa nieobecność spowodowana innymi okolicznościami. Istnieje jednak szereg sytuacji, w których działanie trzeba podjąć niezwłocznie. Szczególnie ważne jest to w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że mogło stać się coś złego, a zaginiona osoba jest narażona na szczególne ryzyko. Zazwyczaj dotyczy to dzieci, osób starszych, chorych i niesamodzielnych.

Co zrobić, kiedy zaginie osoba:

  • zgłoś zaginięcie na policji,
  • skontaktuj się z Fundacją ITAKA,
  • sprawdź szpitale, noclegownie, ośrodki pomocy społecznej,
  • skontaktuj się sąsiadami, przyjaciółmi, kolegami z pracy osoby zaginionej,
  • przejrzyj rzeczy osobiste zaginionego – może znajdziesz wskazówkę gdzie go szukać,
  • rozwieś plakaty w okolicy, gdzie po raz ostatni była widziana osoba zaginiona,
  • poproś media o zamieszczenie odpowiedniego komunikatu.

Pamiętaj, że zaginięcie osoby możesz zgłosić w każdej chwili. Nie musisz czekać 48 godzin od ostatniego kontaktu z taką osobą!

Co zrobić, kiedy funkcjonariusz odmawia przyjęcia zgłoszenia?

Funkcjonariusz ma obowiązek przyjąć każde zgłoszenie zaginięcia. Osobie, która składa takie zawiadomienie, wydaje się potwierdzenie jego przyjęcia. Jeśli jednak okaże się, że policjant odmówi przyjęcia takiego zgłoszenia, zażądaj pisemnego potwierdzenia odmowy.

UWAGA: Warto wiedzieć, że policja nie zawsze może ujawnić miejsce pobytu osoby zaginionej. Policja nie może tego zrobić, jeśli ta po odnalezieniu nie wyraża na to zgody. Oświadczenie takie może jednak złożyć tylko osoba dorosła i nieubezwłasnowolniona.

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]