Z powodu konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, policja zaleca

Do dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek policji dostępne na stronach internetowych oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej Moja Komenda.

Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, policja przekazuje instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w  niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej – przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.

Źródło: KGP

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]